1. VEKOVÉ KATEGÓRIE

Chlapci

U 12– chlapci narodení v rokoch 2011 – 2012
U 13 – chlapci narodení v rokoch 2010 – 2011
U 15 – chlapci narodení v rokoch 2008 – 2009
U 16 – chlapci narodení v rokoch 2006 – 2007

Dievčatá

U 12 – dievčatá narodení v rokoch 2011 – 2012
U 13 – dievčatá narodení v rokoch 2010 – 2011
U 15 – dievčatá narodení v rokoch 2008 – 2009
U 16 – dievčatá narodení v rokoch 2006 – 2007

Intersport Youth Handball Festival info picture 2

2. IHRISKÁ A DETAILY ZÁPASOV

Všetky zápasy sa odohrajú na krytých ihriskách.

Rozmery ihrísk:
Pre každú vekovú kategóriu 20 m x 40 m (3×2 m brány)

Hrací čas:
Hrací čas je rovnaká v skupinových zápasoch aj vo finále. Ani pri skupinových zápasoch ani vo finále nie je predĺženie hracieho času. V prípade remízy sa rozhodujú trestné hody zo 7 metrov ( 5 pre každé družstvo, a keď ani tak sa nerozhodne, tak po 1 pre každé družstvo, kým sa nerozhodne) – podľa pravidiel IHF.

Hra obdobie:
V U12-U17: 2×20 minút (10 min rozbiť)

Počet hráčov:
Jeden tím môže prihlásiť neobmedzený počet hráčov na Youth Handball Festival. Každý registrovaný hráč môže zúčastniť sa na turnaji, avšak na jeden zápas môže byť zaregistrovaný najviac 17 hráčov a na danom zápase sa môžu zúčastniť len z tých 17 registrovaných hráčov.

Vyžiadať katalóg

  3. Program Youth Handball Festivalu

  15. máj 2023
  Termín registrácie- družstvá, ktoré sa zaregistrujú po tomto termíne nevieme uznať kvôli bezpečnostným pravidlám festivalu.
  Posledný termín uhradenia poplatkov bankovým prevodom.
  Registračný poplatok je 30% z celej sumy. Registračný poplatok je súčasťou poplatkov za ubytovanie.

  10. jún 2023
  Posledný termín na uhradenie celej sumy za ubytovanie a stravu (vopred dohodnutej a vyfakturovanej sumy pre všetky družstvá), a podľa požiadavky aj za dopravu na festival (bankovým prevodom).

  6. júl 2023.
  Ďeň príchodu družstiev. Termín príchodu : do 22,00 hod.
  Registrácia družstiev od 8,00 hod. do 22,00 hod.

  7. júl 2023.
  Prvý zápasový deň (zápasy v skupinách).
  Večer: slávnostné otvorenie.

  8. júl 2023.
  Druhý zápasový deň (zápasy v skupinách)

  9. júl 2023.
  Tretí zápasový deň (zápasy v skupinách)

  10. júl 2023.
  Zápasy „Play-off” o postup, vypadnutia.
  V tento deň ešte každé družstvo odohrá minimálne jeden zápas.

  11. júl 2023.
  Semifinálové a finálové zápasy. Večer disco na hlavnom námestí.
  Večer: disco

  12. júl 2023.
  Deň odchodu.

  4. Registrácia a termín uhradenia poplatkov

  Registrovať sa dá cez registračný formulár Youth Handball Festival, alebo v e-mail.
  Registračný poplatok je 30% z celej sumy. Registračný poplatok je súčasťou poplatkov za ubytovanie.

  Termín registrácie 15. máj 2023.
  Termín úhrady celej sumy: 10. jún 2023.

  Youth Sports Festival s.r.o.

  Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno