1. Jakich zespołów, w jakiej kategorii wiekowej i drużyn na jakim poziomie oczekujemy na Festiwalu Youth Handball?

W Młodzieżowym Festiwalu Piłki Ręcznej może wziąć udział drużyna z dowolnego kraju uznanego przez Republikę Czeską lub członka IHF.

Chłopcy
Kategoria U12 – chłopcy urodzeni w latach 2011 – 2012
Kategoria U13 – chłopcy urodzeni w latach 2010 – 2011
Kategoria U14 – chłopcy urodzeni w latach 2009 – 2010
Kategoria U15 – chłopcy urodzeni w latach 2008 – 2009
Kategoria U16 – chłopcy urodzeni w latach 2007 – 2008

Dziewczyny
Kategoria U12 – dziewczyny urodzeni w latach 2011 – 2012
Kategoria U13 – dziewczyny urodzeni w latach 2010 – 2011
Kategoria U14 – dziewczyny urodzeni w latach 2009 – 2010
Kategoria U15 – dziewczyny urodzeni w latach 2008 – 2009
Kategoria U16 – dziewczyny urodzeni w latach 2007 – 2008

Intersport Youth Handball Festival info picture 2

z dowolnej kategorii wiekowej. Na Festiwalu Youth Handball uczestniczące drużyny, nie muszą być koniecznie drużynami klubowymi. Okręgowe – lub regionalne – miejskie- ,wojewódzkie-, oraz reprezentacje kraju, zespoły szkolne, akademie gra w piłkę ręczną, a także inne młodzieżowe drużyny gra w piłkę ręczną mogą wziąć udział w festiwalu.

2. Kto może wziąć udział na Festiwalu Youth Handball?

Na Festiwalu Youth Handball mogą wziąć udział wszystkie zespoły gra w piłkę ręczną, które odpowiadają punktowi 1.,zakładając że
a; członkowie uczestniczących drużyny, kierujący zespołem oraz osoby towarzysząc posiadają ważne dokumenty pozwalające na wjazd na teren Czeskie. Organizatorzy Festiwalu Youth Handball NIE BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNĄ SZKODĘ, KTÓREJ PRZYCZYNĄ JEST TO, ŻE DRUŻYNY (ZAWODNICY, OSOBY TOWARZYSZĄCE LUB TRENERZY) NIE DOSTALI WIZY, LUB Z KAŻDEGO INNEGO POWODU NIE BYLI W STANIE DOTRZEĆ NA MIEJSCE WYDARZENIA.
b; sportowcy, kierownicy i osoby towarzyszące drużyn chcących wziąć udział poddadzą się akredytacji przed międzynarodowym turniejem gra w piłkę ręczną. Każdy członek zespołu, kierownik oraz osoba towarzysząca musi wyrazić zgodę, na to żebyśmy jego dane podczas akredytacji – dla zachowania czystości zawodów–sprawdzili na podstawie dokumentu ze zdjęciem lub paszportu, który zawierają datę urodzenia oraz obywatelstwo, oraz aby dostać identyfikator z kodem i kartę uczestnika na cały okres trwania Youth Handball Festival.
c; kierownik zespołu podczas akredytacji podpisuje oświadczenie, że każdy zawodnik, kierownik oraz osoba towarzysząca należąca do zespołu uczestniczącego bierze udział na Festiwalu Youth Handball na własną odpowiedzialność, lub na odpowiedzialność osoby, która jest opiekunem. Podczas akredytacji , podpisując to oświadczenie, klub, szkoła, itd., przywożąca sportowca na turniej, osoba odpowiedzialna za dziecilub sportowiec oświadcza, że na własną odpowiedzialność bierze udział w turnieju, w razie wypadku lub jakiegokolwiek urazu, czy ewentualnej śmierci powstałej podczas podróży na turniej, osobiście lub osoba za niego odpowiedzialna bierze za to odpowiedzialność.
d; w imieniu każdego z członków drużyny i osób towarzyszących, kierownik zespołu podczas akredytacji do Festiwalu Youth Handball poświadcza podpisem, że w razie urazów powstałych podczas meczy Festiwal Youth Handball, lub jakichkolwiek wydarzeń na Festiwalu Youth Handball, za szkodypowstałe w ludziach i rzeczach rada organizacyjna Youth Handball Festival nie bierze odpowiedzialności. Pełną odpowiedzialność bierze na siebie kierownik zespołu, a także pojedynczo członkowie zespołu, kierownicy oraz osoby towarzyszące sami odpowiadają za swoje zdrowie, rzeczy, samych siebie. Kierownik zespołu przyjmuje także, że za wypadek, szkodę materialną – lub inną szkodę podczas trwania festiwalu, lub podczas dojazdu do festiwalu, lub podczas odjazdu z festiwalu, także nie ponosi odpowiedzialności zespół organizujący Youth Handball Festival.
e; kierownik zespołu po przyjeździe podczas akredytacji podpisuje oświadczenie, że każdy zawodnik, kierownik i osoba towarzysząca posiada ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, oraz po udowodnieniu mu, zespół ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe przez zawodników lub trenerów, lub osoby towarzyszące zespołu. (Np. Zniszczenie przedmiotów hotelowych, lub ich zgubienie, ponoszenie kosztów nadużycia, obniżenie stanu wartości powierzonych zespołowi, itd.)

3. O zaakceptowaniu zasad i ducha Youth Handball Festival

Zespół i osoby mu towarzyszące chcący wziąć udział w Youth Handball Festival muszą zaakceptować reguły festiwalu. Patrząc na zasady młodzieżowego turnieju gra w piłkę ręczną, patrz link pod tytułem Zasady Youth Handball Festival. Porządek przebiegu młodzieżowego turnieju gra w piłkę ręczną, zasady organizacji meczy i w przypadku dyskusyjnych sytuacji, przyjęcie decyzji sędziego oznacza rejestracja (rejestracja, wykazanie chęci uczestnictwa) oraz wpłacenie opłaty rejestracyjnej na Youth Handball Festival. Każdy zespół, który ma ochotę na uczestnictwo w Youth Handball Festival, jego kierownicy oraz osoby towarzyszące, podczas meczy oraz trwania całego wydarzenia muszą się zachowywać zgodnie z zasadą Fair Play. Ponieważ na Youth Handball Festival wezmą udział drużyny ze wszystkich rejonów świata, dlatego podstawową zasadą jest tolerancja, szacunek wobec innych zespołów, a także godne współzawodniczenie. Drużyna, która według opinii rady organizacyjnej – pomimo wielokrotnych próśb oraz wezwań, nie będzie przestrzegała podstawowych norm ludzkiego zachowania (np. Zachowanie się w sposób rasistowski, obrażanie podstawowej ludzkiej godności innych osób, nie uznaje ducha Fair Play, jest agresywna, zakłóca porządek) to na podstawie decyzji głównego organizatora Youth Handball Festival może być wykluczona z meczów. Rada organizatorów Youth Handball Festival wszystkie umowy obowiązujące z tą drużyną w trybie natychmiastowym, jednostronnie rozwiązuje i rozpoczyna kroki prawne przeciwko niej.

4. Wyrażenie chęci uczestniczenia w Youth Handball Festival, rejestracja, wysokość kwoty rejestracyjnej oraz termin płatności.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Youth Handball Festival jest to, aby drużyny chcące wziąć udział w międzynarodowym, młodzieżowym turnieju gra w piłkę ręczną jak najszybciej skontaktowały się z organizatorami turnieju i przelewem bankowym zapłaciły opłatę rejestracyjną potwierdzającą chęć uczestnictwa w zawodach. Opłata rejestracyjna stanowi część kosztów związanych z organizacją turnieju. Oczywiście drużyna, która wcześniej zgłosi chęć uczestnictwa oraz wcześniej uiści opłatę rejestracyjną, ma pierwszeństwo w porównaniu z innymi drużynami, ma większą możliwość wyboru, jeżeli chodzi o nocleg lub inne programy. Dlatego też jest wskazane, aby skontaktować się jak najwcześniej z organizatorami turnieju gra w piłkę ręczną i jak najwcześniej zarejestrować się, ponieważ w każdej z grup wiekowych liczba drużyn jest limitowana. W ten sposób możliwe jest, że w wielu grupach wiekowych, jeszcze przed końcowym terminem uregulowania opłaty rejestracyjnej (nawet kilka miesięcy wcześniej), zapełnią się wolne miejsca i wtedy drużyna chcąca wziąć udział, nie będzie mogła wystartować w najbardziej jej odpowiadającej grupie wiekowej na Youth Handball Festival. Ostatecznym terminem rejestracji jest 15 maja 2023. Oznacza to, że drużyny chcące wziąć udział w turnieju muszą skontaktować się z organizatorami turnieju najpóźniej w kwietniu 2023 i do 15 maja 2023, przelewem bankowym muszą opłacić koszt rejestracji w turnieju, który stanowi 30% kosztu zakwaterowania i wyżywienia. Chęć uczestniczenia w Youth Handball Festival można zgłosić na naszej stronie internetowej wypełniając formularz znajdujący się pod linkiem „rejestracja”, wysyłając email do rady organizacyjnej lub wysyłając list pocztą. Rejestracji można dokonać w tych językach, w których nasza strona została napisana.
Adres e-mail: info@youthhandballfestival.org
Adres pocztowy: Youth Handball Festival Organizing Office
1173 Budapest, Csabai út 53.
Hungary, Europe
Tel.: +36 70 / 479 5000 (angielski, poniedziałek-piątek; 10:00 – 18:00)

Ostatecznym terminem wniesienia opłaty rejestracyjnej jest 15 maja 2023, tak więc, zgłoszenia składane po tym terminie, podania rejestracyjne nie mogą być przyjęte ze względu na bezpieczeństwo organizacji młodzieżowego turnieju gra w piłkę ręczną oraz w związku z koniecznością zapewnienia bezproblemowego rozegraniem zawodów! W ten sposób szczególnie prosimy każdą drużynę, która chciałaby wziąć udział w turnieju, aby przestrzegała terminu rejestracji!

5. Opłata kosztu noclegu i wyżywienia, terminy wniesienia opłaty

Dalszym warunkiem uczestnictwa w Youth Handball Festival jest to, aby drużyny, które wniosły opłatę rejestracyjną, opłaciły koszt noclegu i wyżywienia swoich drużyn. Koszt uczestnictwa różni się w zależności od kategorii noclegu, ale w obrębie kategorii jest jednakowy. Ostateczny termin opłaty kosztów związanych z noclegiem i wyżywieniem mija 10 czerwca 2023. Koszt noclegu i wyżywienia należy uregulować także przelewem bankowym.
Zwracamy się z prośbą do każdej z drużyn, kierownika drużyny, aby w przypadku chęci uczestniczenia w Youth Handball Festival, fakt ten jak najszybciej zgłosiły, kontaktując się z nami, abyśmy jak najwcześniej mogli organizować uczestnictwo drużyny w turnieju oraz nocleg odpowiadający wymogom drużyny. Ostatecznym terminem wniesienia opłaty rejestracyjnej jest 15 maja 2023, tak zgłoszenia składane po tym terminie, podania rejestracyjne nie mogą być przyjęte ze względu na bezpieczeństwo organizacji młodzieżowego turnieju gra w piłkę ręczną oraz w związku z koniecznością zapewnienia bezproblemowego rozegrania zawodów! W ten sposób szczególnie prosimy każdą drużynę, która chciałaby wziąć udział w turnieju, aby przestrzegała terminu rejestracji!

6. Ubezpieczenie

Odpowiedzialnością kierownika zespołu jest, aby każdy zawodnik zgłoszony na Youth Handball Festival posiadał ubezpieczenie sportowe, wypadkowe oraz inne. Youth Handball Festival nie posiada żadnego ubezpieczenia obejmującego zawodników oraz uczestników, dlatego każdy zawodnik i uczestnik na własną odpowiedzialność musi zawiązać ubezpieczenie na kontuzje, zranienia, zachorowania oraz inne ewentualne wydarzenia.
Organizatorzy Youth Handball Festival nie są odpowiedzialni za żadne szkody występujące w przypadku osoby lub przedmiotu, kontuzje, zranienia, wypadki, ewentualne zgony.

Youth Sports Festival s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno