1. MELY ORSZÁGOKBÓL MILYEN KOROSZTÁLYÚ, ÉS MILYEN SZINTŰ CSAPATOKAT VÁRUNK A YOUTH HANDBALL FESTIVAL-RA?

A Youth Handball Festival-on a világ bármely, Csehország által elismert országának, illetve a IHF tagországainak bármelyik

FIÚK

U12-es korosztály – 2011 – 2012-ben született fiúk
U13-as korosztály – 2010 – 2011-ben született fiúk
U14-es korosztály – 2009 – 2010-ben született fiúk
U15-ös korosztály – 2008 – 2009-ben született fiúk
U16-os korosztály – 2007 – 2008-ban született fiúk

LÁNYOK

U12-es korosztály – 2011 – 2012-ben született lányok
U13-as korosztály – 2010 – 2011-ben született lányok
U14-es korosztály – 2009 – 2010-ben született lányok
U15-ös korosztály – 2008 – 2009-ben született lányok
U16-os korosztály – 2007 – 2008-ban született lányok

Intersport Youth Handball Festival info picture 2

korosztályú kézilabda csapata részt vehet. A Youth Handball Festivalon résztvevő csapatoknak nem kell feltétlenül klubcsapatoknak lenniük. Körzeti – vagy területi – városi – , megyei-, és országos válogatottak, iskolai csapatok, sport utánpótlás akadémiák, valamint egyéb más ifjúsági kézilabda csapatok is részt vehetnek a fesztiválon.

2. KIK VEHETNEK RÉSZT A YOUTH HANDBALL FESTIVAL-ON?

A Youth Handball Festival-on minden az 1. pontnak megfelelő kézilabda egyesület részt vehet, feltéve ha:

a; a résztvevő csapat tagjaiank, a csapat vezetőinek és a csapat kísérőinek érvényes beutazási engedélye van Csehország területére.  A Youth Handball Festival szervezői NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMINEMŰ OLYAN KÁRÉRT, AMELY ABBÓL AZ OKBÓL ERED, HOGY A CSAPATOK (JÁTÉKOSOK, EDZŐK, KÍSÉRŐK) NEM KAPTAK VÍZUMOT VAGY BÁRMELY OKBÓL KIFOLYÓLAG NEM TUDTAK ELJUTNI AZ ESEMÉNY HELYSZÍNÉRE.

b; a részt venni kívánó csapat sportolói, vezetői és kísérői alávetik magukat a nemzetközi utánpótlás kézilabda torna előtti akkreditációnak. A csapat minden tagjának, vezetőjének és kísérőjének hozzá kell járulnia, hogy adatait az akkreditációkor – a verseny tisztaságának megóvása érdekében – fényképes igazolványa, vagy útlevele alapján, amely tartalmazza a születési idejét és állampolgárságát ellenőrizhessük, és hogy kódszámmal ellátott azonosítót, és részvételi kártyát kapjon a YHF teljes idejére.

c; a csapat vezetője az akkreditációkor aláírja azt a nyilatkozatot, hogy a Youth Handball Festival-on minden a csapathoz tartozó sportoló, vezető és kísérő a saját felelősségére, illetve az érte felelősséggel tartozó személy felelősségére vesz részt. Az akkreditációkor ezen nyilatkozat aláírásával a sportolót a tornára elhozó egyesület, iskola, stb. a sportoló gyermekekért felelősséggel tartozó személy, illetve a sportoló elismeri, hogy saját felelősségére vesz részt a tornán és a tornára való utazáson, illetve saját maga, vagy az érte felelősséggel tartozó személy vállalja balesetének, bárminemű sérülésének, esetleges halálának a következményeit.

d; a csapat minden tagja és kísérői nevében a csapat vezetője a Youth Handball Festival-ra történő akkreditációkor aláírásával megerősíti, hogy, a Youth Handball Festival mérkőzésein bekövetkezett sérülésekért, illetve bárminemű, a Youth Handball Festival eseményei során emberben és tárgyakban bekövetkezett kárért a Youth Handball Festival szervezőbizottsága nem felelős. A teljes mértékű felelősséget a csapat vezetője vállalja, illetve egyénenként a csapat tagjai, vezetői és kísérői saját maguk felelnek egészségükért, értékeikért, saját magukért. A csapat vezetője elismeri továbbá, hogy a fesztivál időtartama alatt, vagy a fesztiválra történő utazáskor, vagy elutazáskor bekövetkező semminemű balesetért, káreseményért, vagyoni – vagy egyéb kárért szintén nem vállal felelősséget a Youth Handball Festival rendezősége.

e; a csapat vezetője a megérkezést követően az akkreditációkor aláírja azt a nyilatkozatot, hogy baleset – és felelősségbiztosítással rendelkezik minden játékos, vezető, és kísérő, és a bizonyíthatóan a csapat játékosai vagy edzői, vagy kísérői által okozott kárért a csapat anyagi felelősséget vállal. (Pl. szállodai tárgyak megrongálása, vagy elvesztése, garázda magatartás miatti kárviselés, a csapatra bízott értékekben valló állagromlás, stb.)

3. A YOUTH HANDBALL FESTIVAL SZABÁLYAINAK ÉS SZELLEMISÉGÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

A Youth Handball Festival-on részt venni szándékozó csapatnak, és a csapat kísérőinek el kell fogadnia a fesztivál szabályait. Az utánpótlás kézilabda torna szabályaira nézve lásd. a Youth Handball Festival Szabályzat c. linket. Az utánpótlás kézilabda torna lebonyolítási rendjének-, a mérkőzések levezetésének szabályainak, és az esetleges vitás esetekben a döntőbíró határozatának elfogadását jelenti a Youth Handball Festival-ra való regisztráció (bejelentkezés, részvételi szándék kifejezése) és a regisztrációs díj megfizetése. A Youth Handball Festival-on részt venni kívánó minden csapatnak, csapatvezetőnek és kísérőnek a mérkőzések folyamán és az esemény egész ideje alatt a Fair Play szellemében kell viselkednie. Mivel a Youth Handball Festival-on a világ minden tájáról érkező csapatok vesznek részt, alapvető fontosságú a tolerancia, és a többi csapat iránti tisztelet, valamint a becsületes versenyzés. Amelyik csapat a szervezőbizottság véleménye szerint – többszöri kérésre, és felszólításra sem tartja be az emberi viselkedés alapvető normáit, és a kézilabda torna zavartalan lebonyolítását viselkedésével több ízben gátolja (pl. rasszista módon viselkedik, alapvető emberi méltóságában sért meg másokat, nem ismeri el a Fair Play szellemiségét, erőszakos, agresszív, garázda magatartást tanúsít) a torna főszervezőjének határozata alapján kizárható a Youth Handball Festival mérkőzéseiről. A Youth Handball Festival szervezőbizottsága az ezzel a csapattal fennálló mindennemű szerződését azonnali hatállyal egyoldalúan felmondja, és ellene jogi lépéseket tesz.

4. A YOUTH HANDBALL FESTIVALON VALÓ RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK KIFEJEZÉSE, A REGISZTRÁCIÓ, A REGISZTRÁCIÓS DÍJ MÉRTÉKE, ÉS A BEFIZETÉS HATÁRIDEJE

A Youth Handball Festival-on való részvétel alapvető feltétele, hogy a részt venni szándékozó csapatok minél hamarabb felvegyék a kapcsolatot a nemzetközi utánpótlás kézilabda torna szervezőivel, és banki átutalással befizessék a tornán való részvételi szándékukat megerősítő regisztrációs díjat. A regisztrációs díj a torna szervezési költségének részét képezi. Nyilvánvalóan az a csapat, amelyik korábban jelzi részvételi szándékát, illetve korábban fizeti be a regisztrációs díjat előnyt élvez a többi csapattal szemben, és mind a szállások, mind pedig az egyéb programok vonatkozásában szélesebb lehetőségek közül tud választani. Azért is célszerű minél hamarabb felvenni a kapcsolatot a nemzetközi utánpótlás kézilabda torna szervezőivel, és minél hamarabb regisztrálni, mert egy –egy korosztályban maximálva van a résztvevő csapatok száma. Így lehetséges, hogy számos korosztálynál már a regisztrációs díj befizetésének legvégső határideje előtt (akár több hónappal) telítődik a csapatlétszám, és akkor a részt venni kívánó csapat a számára leginkább megfelelő korosztályban már nem tud elindulni a Youth Handball Festival-on. A regisztráció legvégső határideje 2023. május 15. Tehát a tornán részt venni szándékozó csapatoknak legkésőbb 2023. áprilisában fel kell venni a kapcsolatot a utánpótlás kosárlabda torna szervezőivel, és 2023. május 15-ig banki átutalással be kell fizetniük a tornán való részvétel regisztrációs költségét, amely a csapat elszállásolási és étkezési költségének 30%-a. A Youth Handball Festival-on való részvételi szándékot honlapunkon a „regisztráció” link kitöltésével, a szervezőbizottságnak történő e-mail vagy postai levél elküldésével lehet megtenni. A regisztrációt azokon a nyelveken lehet megtenni, amelyeken a honlapunk íródott.

A regisztrációs díj befizetésének a legvégső határideje 2023. május 15., így ezen időpont utáni bejelentkezést, regisztrációs kérelmet a ifjúsági kézilabda torna megszervezésének biztonsága, és lebonyolításának zavartalansága érdekében nem tudunk elfogadni! Így fokozottan kérünk minden részt venni szándékozó csapatot, hogy a regisztrációs határidőt tartsa be!

E-mail: info@youthhandballfestival.org
Postal address: INTERSPORT Youth Handball Festival Organizing Office
1173 Budapest, Csabai út 53.
Hungary, Europe

Tel: +36-70-479-5000 (hétfőtől péntekig; 10:00h – 18:00h)

5. SZÁLLÁS, ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK BEFIZETÉSE, BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK

A Youth Handball Festival-on való részvétel további feltétele, hogy a regisztrációs díjat befizetett csapatok befizessék a csapatuk szállás – és étkezési díját. A részvételi díj összege szálláskategóriánként különböző, de a kategóriákon belül azonos. A szállás – és étkezési díjak befizetésének legvégső határideje 2023. június 10. A szállás és étkezési díjakat is banki átutalással kell befizetni.

Ezúton kérünk minden csapatot, és csapatvezetőt, hogy amennyiben a Youth Handball Festival-on részt kíván venni, úgy részvételi szándékát a velünk való kapcsolatfelvétel útján minél hamarabb jelezze, hogy a csapat tornán való részvételét, illetve a csapat igényeinek megfelelő szállást minél korábban elkezdhessük szervezni. A regisztrációs díj befizetésének a legvégső határideje 2023. május 15., így ezen időpont utáni bejelentkezést, regisztrációs kérelmet az ifjúsági torna megszervezésének biztonsága, és lebonyolításának zavartalansága érdekében nem tudunk elfogadni! Így fokozottan kérünk minden részt venni szándékozó csapatot, hogy a regisztrációs határidőt tartsa be!

6. BIZTOSÍTÁS

A csapatvezető felelőssége, hogy minden YhF-ra nevezett játékosa rendelkezzen, sport-, baleset-, és egyéb biztosításokkal. A YHF nem rendelkezik semminemű, a játékosokra és a résztvevőkre vonatkozó biztosítással, így minden játékosnak és résztvevőknek saját magának kell a sérülésére, megbetegedésére és egyéb felmerülő eseményekre, saját felelősségre biztosítást kötnie.

A YHF szervezői nem felelősek semminemű személyben vagy tárgyban bekövetkezett kárért, sérülésért, balesetért, esetleges halálesetért.

Youth Sports Festival s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno