1. HRÁČI Z JAKÝCH ZEMÍ, JAKÉHO VĚKU, TÝMY JAKÉ ÚROVNĚ SE MAJÍ ZÚČASTNIT HÁZENÉ FESTIVALU MLÁDEŽE?

Házenkářské týmy:

Chlapci
U12 (Chlapci narození 2011 – 2012)
U13 (Chlapci narození 2010 – 2011)
U15 (Chlapci narození 2008 – 2009)
U17 (Chlapci narození 2006 – 2007)

DÍvky
U12 (dívky narozené 2011 – 2012)
U13 (dívky narozené 2010 – 2011)
U15 (dívky narozené 2008 – 2009)
U17 (dívky narozené 2006 – 2007)

Družstva na Youth Handball Festivalu nemusí být jen klubová, ale se ho mohou zúčastnit i oblastní-, regionální-, státní výběry, školní družstva, nebo jiná mládežnická družstva.

2. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT Youth Handball Festivalu?

Všechny druhy týmů uvedené v bodě 1 a za těchto podmínek:

a; všichni členové účastnického týmu, jejich vedoucí a doprovod mají platné povolení ke vstupu na území ČR.

Cestující na festival mládeže 2023 – Česká republika odpovídají za to, že budou respektovat pravidla vstupu do země. Vedení Festivalu hazené mládeže nenese odpovědnost za ty, kteří nesplňují podmínky vstupu do Evropské unie. Pokud tým (trenér, hráči, doprovod) – z jakéhokoli důvodu – nemůže vstoupit na území České republiky a nemůže se dostavit na místo konání festivalu, případně na letiště v Praze, Vídni nebo Bratislavě (pokud bylo organizátorům Festivalu oznámeno), než organizátoři Festivalu hazené mládeže nenesou žádnou odpovědnost za případné škody nebo ztráty. Organizátoři Festivalu nemají v tomto případě žádné záruky proplacení a nenesou žádnou další odpovědnost.

b; Sportovci, vedoucí a doprovod zúčastněných týmů se před zahájením soutěže podrobí akreditaci. Každý člen, vedoucí a doprovod družstva musí souhlasit s identifikací na základě pasů nebo průkazů totožnosti opatřených fotografií, které obsahují datum narození a státní příslušnost účastníků. Ty jsou potřebné pro zachování spravedlnosti soutěže a pro přípravu účastnických a identifikačních karet s jednotlivými číselnými kódy. Budou používány po celou dobu konání festivalu.

c; Při akreditaci vedoucí týmu jménem všech členů týmu a doprovodu svým podpisem schvaluje skutečnost, že organizační výbor nenese odpovědnost za jakékoliv druhy zranění vzniklých během festivalu nebo za škody na osobách či předmětech během festivalových akcí. Veškerou odpovědnost přebírá vedoucí skupiny, její členové a účastníci sami, kteří odpovídají za své zdraví, majetek, cennosti i sami za sebe. Vedoucí skupiny zároveň bere na vědomí, že organizační výbor nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv druhy nehod, poškození majetku či jiné druhy škod v době konání akce, během cesty na festival nebo při cestě zpět dom

d; Při příjezdu na akreditaci vedoucí týmu podepíše prohlášení o tom, že všichni členové týmu, vedoucí a doprovod mají pojištění odpovědnosti a v případě prokázaných škod způsobených členy, trenéry nebo doprovodem přebírá tým finanční odpovědnost. (např. za poškození předmětů hotelu, jejich ztrátu, chuligánství nebo škody na hodnotách, na které spoléhali členové týmu, apod.)

3. O PŘIJETÍ PRAVIDEL A PŘEDPISŮ Youth Handball Festivalu.

Týmy, jejich vedoucí a doprovod, kteří se chtějí zúčastnit tohoto evropského hazené turnaje mládeže, musí přijmout pravidla festivalu. Pokud jde o pravidla, podívejte se do Pravidel hazené festivalu mládeže. Vaše registrace na festival (splnění podmínek pro účast a zaplacení registračního poplatku) znamená, že přijímáte pravidla uspořádání festivalu, pravidla pro rozhodování zápasů a v případě případných sporů akceptujete rozhodnutí referenta a rozhodčího. Všechny týmy, jejich vedoucí a účastníci, kteří se chtějí festivalu zúčastnit, se musí chovat v duchu fair play. Vzhledem k tomu, že týmy přijíždějí ze všech koutů světa, je zásadní, aby se během soutěže chovaly tolerantně a s respektem k ostatním týmům a hrály poctivou hru.
Členové týmu, kteří po několika žádostech a příkazech nedodržují základní pravidla lidského chování a již poněkolikáté narušují průběh festivalového dění ( např. se chovají rasisticky, ubližují důstojnosti jiných lidí, neuznávají ducha Fair Play, jsou násilničtí, agresivní a šikanují), mohou být podle názoru organizačního výboru na základě usnesení ředitele festivalu z hazené festivalu mládeže diskvalifikováni. V takovém případě organizační výbor hazené turnaje mládeže jednostranně rozváže všechny druhy smluv a odkáže na zákon.

4. Termín registrace a platby

Základní podmínkou účasti na hazené festivalu mládeže je, aby týmy kontaktovaly organizační výbor a zaplatily zálohu bankovním převodem, čímž potvrdí své přání zúčastnit se. Záloha činí 30 % z ceny ubytování. Záloha bude součástí nákladů na ubytování. Je zřejmé, že tým, který se kvalifikuje mezi první a zaplatí zálohu, bude mít určité výhody týkající se ubytování a bude mít také lepší výběr zábavních zařízení a programů jiného druhu. Dalším důvodem pro včasné kontaktování hlavních organizátorů festivalu je, že ve skupinách určitého věku je počet účastnických týmů omezen. Může se tedy stát, že několik měsíců před termínem úhrady zálohy ve skupinách určitých věkových kategorií dosáhne určený počet týmů maxima a tým se nebude moci na festival v příslušné věkové skupině přihlásit. Uzávěrka přihlášek je 15. KVĚTNA 2023.

Na Festival mládeže se lze kvalifikovat vyplněním registračního formuláře na odkazu “Registrace” na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu či poštovního dopisu na adresu organizačního výboru.

Email: info@youthhandballfestival.org
Youth Handball Festival Organizing Office
1173 Budapest
Csabai út 53.
Hungary

5. Poplatky za ubytování, platba za stravu, termíny plateb

Další podmínkou účasti na festivalu je, že týmy uhradí ubytování a stravu na základě předchozí dohody s organizačním výborem o jejich kategorii a typu. Týmy, které nepřijedou vlastním autobusem, si budou muset zaplatit dopravu autobusem z letiště nebo vlakového nádraží. Výše účastnických poplatků závisí na kategorii ubytování, ale v rámci kategorie se neliší. Termín pro zaplacení ubytování a stravy je 10. června 2023, pro týmy, které nepřijedou autobusem, platí transfer z letiště. Všechny tyto poplatky je třeba uhradit bankovním převodem. Účastníci hazenéfestivalu mládeže mohou být ubytováni pouze v ubytovacích místech, která nabízejí hlavní organizátoři turnaje. Pokud si některý z týmů přeje zajistit ubytování individuálně, musí zaplatit 30 EUR / hrací den / osobu do 15. KVĚTNA 2023, a to bankovním převodem na bankovní účet Festivalu hazené mládeže.

6. Poistenie

Vedúci tímu je zodpovedný, aby všetci zúčastnený hráči na Youth Handball Festivale mali platné športové-, havarijné- zdravotné- a iné poistenie uzavreté. Youth Handball Festival nemá žiadne poistenie, ktoré by sa stahovalo v prípade poranení, ochorení a iných nepredvídaných udalostiach na hráčov, a preto každý si musí uzavrieť také poistenie individuálne.

Youth Sports Festival s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Jogo Bonito Európa Kft.

1173 Budapest, Csabai út 53.