Pravidla Youth Handball Festivalu 2023, Brno

§ 1. OBECNÁ PRAVIDLA

Youth Handball Festival se hraje podle pravidel Českého svazu házené (odpovídají také pravidlům IHF). Při výkladu pravidel platí anglický text.

Jeden klub se smí účastnit s více týmy v různých věkových kategoriích. Jeden klub se smí účastnit s více týmy ve stejné věkové kategorii. Nicméně jeden tým se smí účastnit pouze v jedné věkové kategorii.

§ 2. VĚKOVÉ KATEGORIE

CHLAPCI

U12 – chlapci narození 2011 – 2012

U13 – chlapci narození 2010 – 2011

U15 – chlapci narození 2008 – 2009

U17 – chlapci narození 2006 – 2007

DÍVKY

U12 – dívky narozené 2011 – 2012

U13 – dívky narozené 2010 – 2011

U15 – dívky narozené 2008 – 2009

U17 – dívky narozené 2006 – 2007

§ 3. AKREDITACE, KONTROLA VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Každý tým odevzdává seznam hráčů (obsahuje jméno, datum a místo narození, národnost) organizátorům YHF do 30. června 2023. Termín pro odevzdání finálního seznamu je 6.července 2023 do 22:00 při registraci.

Na základě seznamu obdrží každý hráč akreditační kartu YHF, kterou musí nosit během celého turnaje. Pokud si trenér jiného týmu přeje vidět doklad někoho jiného (pas, občanský průkaz, hráčskou licenci atd.), podle kterého je jasně zřejmý věk hráče, potom musí být dokument ukázán samotným hráčem.  Z tohoto důvodu musí mít každý trenér identifikační dokument s sebou při každém utkání. Pokud si trenér nepřeje ukázat identifikační dokument nebo licenci před utkáním, potom jeho/její tým nesmí k utkání nastoupit a utkání prohrávají kontumačně 0:3. Všichni trenéři musí před začátkem utkání podepsat protokol o utkání s ověřením dokumentů hráčů týmů, u kterých byl stanoven jejich věk. Protest kvůli problémům s věkem nemůže být uskutečněn po začátku utkání.

§ 4. VÝJIMKA

§ 5. HRACÍ PROGRAM

Komise Youth Handball Festivalu má právo na změnu ve uspořádání skupin, lokací a/nebo časů utkání až do 22:00 dne 6.července 2023. Vedoucí týmů budou upozorněni v případě jakékoliv změny.

§ 6. HRACÍ PLOCHY

Všechna utkání se odehrají v hale se dřevěným nebo plastovým povrchem

Velikosti hřiště:

Všechny věkové kategorie hrají na hřištích s rozměrem 20×40 metrů (Brána 3×2 metry)

§ 7. HRACÍ ČASY

Hrací doba je stejná v základních skupinách i play-off. Ve fázi play off a finále (systém přímého vyřazení) se nehraje prodloužení. V případě nerozhodného výsledku rozhodnou o výsledku zápasu pokutové hody (5 hodů pro každý tým – pokud stále není rozhodnuto, 1 hod pro každý tým až do rozhodnutí) – podle pravidel IHF.

Hrací čas:

U12-U17: 2×20 minut s desetiminutovou přestávkou mezi poločasy

§ 8. DETAILY UTKÁNÍ

Jmenný seznam

Před každým zápasem musí být rozhodčímu předána písemná soupiska týmu (speciální formuláře budou rozdány při příjezdu).

Úplná kontrola soupisek týmů a účastníků bude provedena pomocí akreditačních karet, případně na přání trenérů ostatních týmů pomocí občanských průkazů, pasů nebo hráčských licencí, z nichž je možné zjistit věk hráče. Kontrola probíhá před každým utkáním. Všichni trenéři musí před začátkem podepsat protokol o utkání, kde potvrdí, že ověřili dokumenty hráčů ostatních týmů a jejich věk. Protest z důvodu věku nelze podat po začátku utkání.

Čísla dresů každého hráče ze seznamu účastníků musí být také uvedeno na soupisce týmu pro každé utkání.

Výstroj hráčů

Každý hráč musí mít dres s číslem, které je uvedeno v seznamu. Číslo musí být na zadní straně dresu. Když rozhodčí usoudí, že jeden tým musí vyměnit dresy, musí tak učinit družstvo, které je v protokolu uvedeno na druhém místě. Proto je každému týmu doporučeno mít výstroj ve dvou odlišných barvách.

Před utkáním

Družstva musí být 15 minut před výkopem na místě utkání. Hráči musí mít výstroj dle pravidel. Vedoucí mužstva zodpovídá za připravenost hráčů na utkání, a také jejich pojištění. Rozhodčí je povinen zkontrolovat výstroj všech hráčů. Hráči nemohou mít během utkání na sobě šperky, náušnice, řetízky nebo prsteny.

Mužstva jsou zodpovědná za výstroj, ale i za chování svých fanoušků

Míče

Ball sizes by Classes:

U12 (chlapci, dívky) – 50-52 cm / 290-330 g (IHF size 0)

U15 (chlapci, dívky) – 54-56 cm / 325-375 g (IHF size 2)

U17 (chlapc – 54-56 cm / 325-375 g (IHF size 2)

§ 9. MAXIMÁLNÍ POČET HRÁČŮ, STŘÍDÁNÍ

Jeden tým může do turnaje přihlásit neomezený počet hráčů. Kterýkoli z registrovaných hráčů se může zúčastnit zápasu, i když žádný tým nesmí použít více než 17 hráčů v jednom utkání.

Jeden klub se může zúčastnit se 2 týmy v dané věkové kategorii. Hráči obou týmů mohou ve skupinové fázi hrát napříč týmy (to znamená hrát za oba týmy svého klubu), pokud se datum a čas utkání liší. Tato možnost je možná jedině a pouze v utkáních skupinové fáze. Pokud se oba týmy dostanou do vyřazovací části turnaje, potom musí být jmenné seznamy obou týmů jasně určené před prvním utkáním a pouze zapsaní hráči smějí nastoupit za jednotlivé týmy. Na základě těchto seznamů jsou hráči těchto týmů vybaveni páskem na ruce, a to každým s jinou barvou – pouze ti se stejnou barvou pak smějí hrát za daný tým.

Během jednoho utkání musí všechna střídání proběhnout za čárou pro střídání. V případě neregulérního střídání týmu bude hráči, který se dopustil přestupku, udělen dvouminutový trest. Zápas pokračuje volným hodem pro tým soupeře.

Pokud další hráč vstoupí na hřiště bez střídání nebo pokud hráč nedovoleně zasáhne do hry z prostoru pro střídání, bude hráč vyloučen na 2 minuty. Tým tedy musí hrát další 2 minuty oslabený o jednoho hráče (mimo to nastupující hráč musí hřiště opustit).

Pokud hráč vstoupí na hřiště během 2minutového vyloučení, bude mu uděleno dodatečné 2minutové vyloučení. Toto vyloučení začíná okamžitě, takže družstvo musí být na hřišti během překryvu mezi prvním a druhým vyloučením dále v oslabení.

Hra je v obou případech znovu zahájena volným hodem pro soupeře.

§ 10. PRAVIDLA HRY

Pravidla IHF platí pro všechna utkání.

Když tři hráči jednoho týmu dostanou žlutou kartu, bude další hráč tohoto týmu, který udělá podobný faul, potrestán dvouminutovým trestem.

V případě, že hráč dostane červenou kartu nebo tři dvouminutové tresty, je hráč vyloučen do zbytku hry. Dotyčný tým bude v tomto případě hrát dvě minuty oslabení.

Upozornění a přestupky proti rozesílání

Hráči, kteří nemají vhodné vybavení, budou požádáni, aby to napravili. Náhrdelníky je nutné sundat, piercing do uší přelepit. Žvýkačka není povolena. Urážka soupeře – se zvláštním ohledem na rasistické poznámky – bude mít za následek okamžité vyloučení.

§ 11. HERNÍ PRAVIDLA BĚHEM SKUPINOVÉ FÁZE

Účastnické týmy Youth Handball Festivalu jsou rozděleny do skupin po čtyřech, pěti, šesti nebo sedmi, přičemž se každý tým v sérii utká s každým. Za vítězství si tým připíše 2 body, za remízu 1. Za prohru se nepřipisuje žádný bod.

V případě, že mají dva nebo více týmů stejný počet bodů, finální pořadí je určeno podle následujících kroků:
1. Rozdíl mezi vstřelenými brankami
2. Počet vstřelených gólů
3. Vzájemné utkání
4. Los

§ 12.HERNÍ PRAVIDLA BĚHEM PLAY-OFF FÁZE

Ze skupin postupují 4 nejlepší týmy do play-off fáze. Odtud dále jsou všechny utkání rozhodovány systémem turnaje, tedy přímou eliminací. Remízy jsou v play-off následovány přímo pokutovými kopy (bez prodloužení).

§ 13. NEDOSTAVENÍ SE NA UTKÁNÍ

Pokud se jakýkoli tým neobjeví v určený čas na určeném místě utkání bez pádného odůvodnění, automaticky je jeho výsledek kontumován 0:10. Pokud se tým opakovaně nestaví k utkání, tým může být z turnaje vyřazen. Pokud se tým nepodaří na utkání dostavit z důvodu cizího zavinění (s pádným odůvodněním) a vše je nahlášeno kanceláři Youth Handball Festivalu alespoň 2 hodiny před utkáním, poté má tým právo na náhradní utkání. Datum a čas náhradního utkání musí být týmem přijato.

§ 14. ROZHODČÍ

Rozhodčí jsou členy Českého svazu házené a mohou být pozváni také zahraniční rozhodčí z jiných házenkářských asociací. Každé utkání bude schváleno oficiálním výborem Youth Handball Festivalu.

§ 15. KOMISE TURNAJE

Komise turnaje se skládá z delegátů výboru Youth Handball Festivalu a krajského házenkářského svazu JMK. Tato komise rozhoduje o odvoláních a trestech. Jejich verdikt je konečný.

§ 16. PROTESTY

Rozhodnutí rozhodčích na základě faktů spojených s hrou jsou konečné. Na protesty proti rozhodčím nebudou přijímána žádná opatření.

Protesty lze podat v těchto případech:

  1. Člen soupeřova týmu se nedokáže na přání trenéra prokázat oficiální akreditací Youth Handball Festivalu, pasem nebo občanským průkazem, případně hráčskou licencí. PROTEST PŘED ZAHÁJENÍM UTKÁNÍ!
  2. Utkání bylo přerušeno, avšak NE z nějakého nepředvídatelného důvodu nebo kvůli povětrnostním podmínkám

Všichni trenéři musí před začátkem utkání podepsat zápis, že potvrzují správnost osobních dokumentů soupeřových hráčů. Odvolání je potřeba podat písemně v angličtině v kanceláři Youth Handball Festivalu nejpozději do 120 minut po konci utkání vedoucím mužstva. Odvolací poplatek je 100 € a je splatný v hotovosti při podání odvolání. Tento poplatek je navrácen v případě úspěšného odvolání.

§ 17. POJIŠTĚNÍ

Zodpovědností vedoucího mužstva je, aby každý účastník Youth Sports Festivalu měl pojištění jak sportovní, tak běžné mimo sportovní hřiště. YHF nedisponuje žádným pojištěním, týkajícím se hráčů a účastníků pro případ úrazu, nemoci, krádeže nebo poškození majetku. YHF není žádným způsobem zodpovědný za zranění nebo ekonomické ztráty, které mohou nastat v případě války, válečných událostí, občanské války, revoluce nebo občanských nepokojů nebo v důsledku akcí úřadů, stávek, výluk, blokád nebo podobných událostí.

§ 18. ZRUŠENÍ

Záloha (30% ubytovací ceny) je nevratná, v případě zrušení účasti Vám tak nemůžeme zálohu nahradit.

Kategorie A-B-C-D:

Zrušení 15 dní před začátkem turnaje – 50 % z plné platby je navráceno v případě, že celková částka byla zaplacena do 30.května

Zrušení 7 dní před začátkem turnaje – 25 % z plné platby je navráceno v případě, že celková částka byla zaplacena do 30.května

Zrušení 3 dny před začátkem turnaje – bez náhrady

Kategorie E:

Zrušení po 1.červnu – bez náhrady

VYŽÁDAT KATALOG

    Youth Sports Festival s.r.o.

    Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

    Jogo Bonito Európa Kft.

    1173 Budapest, Csabai út 53.